مجتمع پیش دبستانی مستقل عرشیان اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

فعالیت های مشاوره ای و بهداشتی

  • برگزاری دوره های تخصصی پرورش هوش های 8گانه در قالب دوره های هوش افزایی با هدف : پرورش مهارتهای ادارک دیداری ،شنیداری و حرکتی ، همگام سازی دو نیمکره مغز، تقویت دقت و توجه و تمرکز و تعادل و هماهنگی،بهبود حافظه ، تقویت استدلال کلامی و هوش فضایی و...،زیر نظر کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی و کودک
  • برگزاری کارگاه های مشاوره رایگان با موضوعات متنوع و به روز ویژه والدین
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت به روز رسانی و هماهنگ سازی معلومات مربیان مجموعه توسط تیم مشاوره
  • پایش نوآموزان و بررسی میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی ایشان به صورت دوره ای به جهت رفع مشکلات رفتاری و آموزشی احتمالی
  • حضور مستمرمربی بهداشت و انجام غربالگری های سلامت
  • دعوت از متخصصین حوزه های سلامت دهان و دندان، بینایی و شنوایی سنجی و...جهت ارزیابی تخصصی تر نوآموران